dinsdag 28 juli 2009

Assignment for this week - Weekopdracht


Assignment/opdracht: "See good in all things" ofwel "Zie overal het goed in"

English:
Put yourself in slow motion and observe everything and everyone through the lens of goodness and positivity. Try to approach your experiences with positivity and see GOOD in all things. This may seem hard when you're having a hard time, but try it anyway.
In every experience you can find something positive. Really! Also try to see good in people you meet and have compassion and love for them as a person. How does that change your perspective on your environment? How does that make you feel?
Your goal: to learn the spiritual practice of seeing good in all things and to focus on the positive aspects of life rather than the negative. Be fully present in every experience.

Nederlands:
Zet jezelf op slow motion en observeer alles en iedereen door een lens van goedheid en positiviteit. Probeer al je ervaringen positief te benaderen en zie het goede in alles om je heen. Dit lijkt misschien lastig wanneer je in een moeilijke periode zit, maar probeer het toch maar. In iedere ervaring kan je iets positiefs vinden. Echt! Probeer ook het goede te zien in de mensen die je ontmoet en voel compassie en liefde voor hen als persoon. Hoe verandert dat jouw kijk op de omgeving? Hoe voel je je hierdoor?
Je doel: leer het spirituele aspect van het goede zien in alles en focus op de positieve aspecten van het leven i.p.v. op de negatieve. Volledig aanwezig zijn in elke ervaring.

Geen opmerkingen: