vrijdag 30 oktober 2009

Felt handmade toys!

How much fun are these!? Everything you see below is made out of felt. Really! These handmade toys would make a great gift for a kid. You can get the patterns here to make them...if you're good with felt.... I've never tried it, so maybe I should give it a go soon.

Hoe leuk is dit?! Alles wat je hier ziet is van vilt gemaakt. Echt! Deze handgemaakte speelgoedjes zijn natuurlijk super om kado te geven. Je kunt de patronen om ze te maken hier kopen....als je goed bent met vilt.... Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus misschien moet ik dat binnenkort maar eens gaan doen.


maandag 26 oktober 2009

Weekopdracht: "Put your worries into perspective"


Weekopdracht: "Put your worries into perspective" ofwel "Plaats je zorgen in perspectief"
Wanneer je je druk maakt om iets in je leven, doe dan het volgende. Stijg in gedachten op uit je kamer, boven je huis, boven je woonplaats, boven je land, boven je werelddeel, boven je planeet. Zie je al die mensen met al hun problemen en zorgen? Hoe groot is jouw probleem in vergelijking met alle andere zorgen die je ziet? Misschien kan dit je hoofd wat lichter maken.
Doel: relativeren helpt je om met je problemen en zorgen om te gaan.

Assignment of the week: "Put your worries into perspective"
When you worry about something in your life, you need to do this: Use your thoughts to rise above your room, above your house, above your town, above your country, above your planet. Can you see all those people with their problems and worries? How big is your problem compared to all the other problems you see? Maybe this will make thing lighter for yourself.
Goal: puting things into perspective helps you to deal with your worries and problems.

Inspiratie: happinez agenda

maandag 19 oktober 2009

Weekopdracht: "Feed your future"

Weekopdracht: "Feed your future with love" ofwel "Voed je toekomst met liefde"
Iedereen IS een rooskleurige toekomst. Maar zonder het te voeden met licht, liefde en zorg kan zelfs het meest veelbelovende verwelken.
Vertroetel je toekomst met de volgende oefening. Stel je voor dat vandaag je verjaardagsfeest van over één jaar is aangebroken. Fantaseer dat je aan je beste vrienden en familie vertelt hoe goed het afgelopen jaar is geweest. Kies bijvoorbeeld een aantal projecten, uitdagingen of wensen die nog op vervulling wachten en fantaseer dat ze al gebeurd en klaar zijn en dat het succesvol en fijn was. Vertel aan je vrienden hoe het ging, hoe je het gedaan hebt en hoe vervullend het voor je was. Je kunt je fantasie ook in detail voor jezelf opschrijven. Bedenk dan terwijl je schrijft. Denk niet te veel na over wat wel en niet reëel is. Het is jouw fatansie!
Doel: Je voedt jezelf en je toekomst door met deze positieve visualisatie bezig te zijn. Je zult merken dat je door deze positieve visualisatie ook tot goede inzichten en ideëen zal komen.

Assignment of the week: "Feed your future with love"
Everybody IS a great and colorfull future. But without feeding it with light, love and care even the most promising thing can wither.
Imagine today is your birthday party for next year. Imagine that you can tell all your best friends and family how good last year was for you. Pick some projects or wishes that are yet to be fulfilled and imagine that you're telling your friends and family that those have been done. Tell them how you did it and how good it felt. You could also write down this visualisation. Create the story while you're writing. Don't think too much about what could be reality and what not. It's your fantasy!
Goal: to feed yourself and your future with a positive visualisation. You'll come to great insight and good ideas by doing this visualisation.

vrijdag 16 oktober 2009

Stand up and take action


Op de website van Een kun je je eigen avatar aanmaken en online opstaan tegen armoede. Ik had die van mij een tijd geleden al gemaakt. Op 17 oktober krijgt iedereen die een avatar heeft aangemaakt via mail een oproep om op te staan tegen armoede. Dus ga nu naar de website van Een en maak je avatar alvast aan, zodat je ook mee kan doen.

De doelen zijn:
1. Armoede halveren en honger verminderen
2. Alle kinderen naar school
3. Mannen en vrouwen gelijke rechten
4. Minder kindersterfte
5. Verbeteren gezondheid van moeders
6. Bestrijding HIV/Aids
7. Een duurzaam leefmilieu
8. Eerlijke wereldhandel
Op de site van Een staat nog meer informatie en je kunt er ook Fairtrade shoppen! Als je dan toch een kadootje voor iemand moet kopen, doe het dan een keer Fairtrade. Driedubbel geefplezier!

donderdag 15 oktober 2009

Van dingen maken word je blij!


Van dingen maken word je blij! Tenminste.....ik wel :-)! Weet niet of het voor iedereen geldt, maar je zou het in ieder geval eens kunnen proberen. Lekker een avondje fröbelen met als resultaat een leuke tas ofzo. Leuk toch?
Een tijdje geleden heb ik het boekje Knuffels Enzo gekocht bij Werk aan de Winkel in Den Bosch. In dit boekje staan allemaal leuke zelfmaakprojecten die heel makkelijk zijn uitgelegd. Ik heb bijvoorbeeld al een tas, een gehaakte bloem en een quilt gemaakt. Op het boekjes staat "voor kind en kinderkamer", maar er staan ook allerlei projecten in die niet speciaal voor kinderen zijn.
Er is ook nog een tweede boekje verkrijgbaar genaamd Naaien Enzo.
P.S. Ik til de weekopdracht even naar volgende week. Ik probeer hem dan weer steeds op maandag of dinsdag te doen.

dinsdag 13 oktober 2009

Yoga op TV

Lekker op tijd opstaan en de dag beginnen met yoga. Heerlijk! Ik kwam er onlangs via een kennis achter dat op een digitale TV-zender die wij ook ontvangen Yoga TV uitgezonden wordt van 6.00 - 9.00 u 's ochtens. Gedurende 3 uur worden er diverse soorten yoga gegeven in korte sessies. Dus je hoeft niet per se om 6.00 u voor de TV te liggen :-)! Ik ben vandaag bijvoorbeeld om 7.30 u begonnen. Ik heb een digitaal pakket van Ziggo en bij mij wordt Yoga TV uitgezonden op de zender van "Het Gesprek" (zender 25). Als je een ander pakket hebt, zou het kunnen dat het op een andere zender zit. En als je deze zender helemaal niet kan ontvangen, dan kun je altijd kijken op www.yogaonline.nl

vrijdag 9 oktober 2009

Lost generation

Make sure you turn on your sound and make sure you watch it all the way to the end. I love this!

donderdag 8 oktober 2009

Weekopdracht: "Be still and listen"


Weekopdracht: "Be still and listen" ofwel "Wees stil en luister"
Als je stil bent hoor je je ziel en kun je jouw ziel verstaan. Je hoort dan je innerlijke wijsheid. Stilte vermijden kan betekenen dat je de boodschap liever niet wil horen en misschien zelfs vreest. In momenten van stilte kun je tot de beste inzichten komen om verder te groeien, om meer rust te krijgen, om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Creëer momenten van stilte deze week. Tijd waarin je even helemaal niets doet. Doe dat minimaal 10 minuten op een paar momenten van de week. Dit kun je doen in bad, op een bankje in het park, gewoon in de huiskamer met je ogen dicht of ga een stukje wandelen in je eentje. Doe dit dan met de intentie om naar je ziel, dus naar jezelf te luisteren. Vraag jezelf wat die je te vertellen heeft. Jouw ziel weet wat het beste is voor jou. Eventueel kun je na je 10 minuten stilte een pen pakken om op te schrijven wat je "gehoord" hebt.
Doel: ervaren dat echt luisteren naar jezelf goede inzichten oplevert.

Assignment of the week: "Be still and listen"
When you are still you can hear your soul. You can hear your inner knowledge. Avoiding silence could mean that you don't want to hear the message or even fear what you soul has to tell you. In moments of silence you can come to great insight to grow, to gain peace for yourself, to enhance the quality of your life. Build in some moments of stillness. Do that for at least 10 minutes on several moments during this week. You could take a bath, sit on bench in the park, in your livingroom with your eyes closed or go for a walk. Whatever you think will help you be still is a good choice. Be still with the intention to hear what your soul has to tell you. If you want to you could write down what you "heard" after your moment of silence.
Goal: to experience that really listening to yourself can give a good insight.

vrijdag 2 oktober 2009

Vintage sheets and a sewing machine

Yes, I made my first quilt! My mom helped me with it. I bought a bunch of vintage sheets at the thrift store the other day (inspired by Rachel) and used some of them on this little quilt. I wanted to do a very big quilt, but I thought it might be better to do a little one first to try it out. I'm glad I did! I don't think I would have finished the big one with my not-so-very-good sewing skills.

Ja, ik heb mijn eerste quilt af! (Met wat hulp van mijn moeder).Ik had een aantal vintage lakens gekocht bij de kringloop een tijdje geleden (geïnspireerd door Rachel) en heb sommige daarvan gebruikt voor dit kleine quiltje. Ik wilde eigenlijk een heel grote maken, maar bij nader inzien leek het me toch beter om eerst een kleine te proberen. Blij toe! Ik denk niet dat ik die grote af zou hebben gekregen met mijn niet-zo-super naaikunst.