zaterdag 27 augustus 2016

Weekopdracht: "What is your true color?"

Weekopdracht: "What is your true color?" ofwel "Wat is jouw echte kleur?"
Je teveel aanpassen, is jezelf mismaken om geaccepteerd te worden. Als het lukt, ben je geaccepteerd....en stuk. Er is niets mis met jezelf eningszins aanpassen in een samenleving, maar als je het te ver doordrijft dan verlies je jezelf.
Maak en lijst van manieren waarop je je hebt aangepast. Wat heb je jezelf aangeleerd of afgeleerd? Wanneer heb je je te bescheiden of juist te onbescheiden opgesteld? Wat heb je onderdrukt, wanneer doe je alsof? Hoe heb je jezelf aangepast? Neem nu een leeg vel papier en teken er een poppetje op. Maak het niet te klein, ongeveer A4 formaat. Schrijf al je aanpassingen in de tekening. Zet ze op de plaats in je lijf waar ze volgens jou horen. Flink zijn zit misschien in je borst, aardig zijn in een te grote glimlach, enz. Kleur nu alleen de delen van de tekening waar je naar jouw gevoel nog jezelf bent. Is er veel kleur over in jezelf? Zo ja, prima! Zo niet, kijk dan of je weer wat meer kleur kan terugbrengen door weer meer jezelf te worden.

Doel: jezelf eens onder de loep te nemen om te zien in hoeverre je nog je echte zelf bent.

Weekly challenge: "What is your true color?"
Adapting yourself too much, is deforming yourself to be accepted. If you succeed, you are accepted...and broken. There's nothing wrong with adapting yourself in a healthy way in sociaty, but if you take it to far you'll loose yourself.
Make a list of ways you've adapted yourself. What have you learned yourself or what have you deprived yourself from? When are you too modest or when could you be more modest? What feelings have you surpressed? When are you faking? Take a piece of paper and draw a person on it. This is you. Don't use a small paper, but use a letter size. Write down all your adaptions on the drawing. Place them somewhere on yourself where this word belongs according to you. Being brave in the chest maybe, playing nice in the big smile etc. Color every part of the drawing that is still genuinely YOU. Is there a lot of color left? If so, that great! If not, reflect on why that is and see how you can make sure to bring some color back into yourself.

Goal: asses yourself to see what part of you is still genuinely YOU.

Inspiratie: kinderkaarten van Saskia de Bruin


Geen opmerkingen: