zaterdag 13 augustus 2016

Weekopdracht: "Reflect on your relationships"

Weekopdracht: "Reflect on your relationships" ofwel "Kijk eens goed naar je relaties"
Noem eens één relatie die belangrijk voor je is of die je vaak spreekt. Dat kan een familielid, een vriend, een kennis, een leraar, een collega zijn etc. Op welke manier dient deze relatie jou? Wat betekent deze relatie voor jou? Wat brengt deze relatie vermoedelijk voor die ander? Leer je ervan? Kost het je onnodig energie en kracht? Word je er blij van of juist niet? Is het een gelijkwaardige relatie? Helpt deze relatie jouw groei? Doe dit vervolgens voor nog een paar andere persoonlijke relaties van je.

Doel: Bepalen waarom bepaalde relaties belangrijk voor je zijn en waarom andere niet, zodat je beter een keuze kunt maken over waar jij de meeste tijd en energie in steekt.

Name one relationship that is important to you or a person that you interact with on a regular basis. This could be a family member, a friend, a co-worker etc. In what way is this relationship serving you? What does having this relationship mean to you? Why would this relationship be important to the other person? Are you learning from it? Is it helping you gain energy or are you losing energy maintaining this relationship? Does it make you happy or not? Are both partners equal? Does this relationship help your personal growth? Repeat this question for some other personal relationships of yours.

Goal: To determine why certain relationships are important to you and why others are not, so you can choose which ones are worth your time and energy more than others.

Inspired by: Wisdom for healing cardsGeen opmerkingen: