zondag 1 maart 2009

Communiceer wat je nodig hebt binnen je relatie


Begin bij jezelf en ben duidelijk
Bedenk eerst zelf wat jij denkt nodig te hebben van de ander (om bijvoorbeeld bevestiging te krijgen, om je geliefd, gewaardeerd of veilig te voelen). Je zou hiervoor ook je dagboek kunnen gebruiken om het één en ander duidelijk te krijgen voor jezelf. Wanneer je dat voor jezelf duidelijk hebt, bedenk je hoe je hetgeen jij nodig hebt het beste kunt vragen aan de ander. Wat moet die ander doen/zeggen om in jouw behoefte te voorzien? Wanneer je dat duidelijk hebt, spreek je dit uit naar de ander. Om er zeker van te zijn dat je duidelijk bent overgekomen, kun je vragen of die ander jou begrijpt en of hij of zij kort wil herhalen wat jij gezegd hebt. Laat hierbij duidelijk merken dat dit puur een controle is voor jou zelf om te kijken of jij je goed hebt geuit (geef die ander dus niet het gevoel dat het een controle is om te zien of hij/zij wel geluisterd heeft, want dat kan aanvallend overkomen). Laat die ander weten dat jij zelf aan je communicatie-skills aan het werken bent en dat je daarom die vraag stelt.
Als je dan merkt dat op een later tijdstip, je ook krijgt waar je om gevraagd hebt, geef dan ook aan dat je dat fijn vindt! “Wat fijn dat je dat zegt!” of “Ik ben blij dat ik heb gezegd waar ik behoefte aan had, want ik merk nu ook dat jij het mij kunt geven en dat doet me heel goed. Dank je wel.” Deze feedback heeft de ander nodig om jou te blijven geven waar jij behoefte aan hebt. Door deze positieve feedback zal die ander namelijk ook een succes-gevoel ervaren en zal hier dus mee door blijven gaan.

Als je niet duidelijk uitspreekt waar jij behoefte aan hebt en vindt dat die ander het uit jouw doen en laten maar moet opmaken wat jij nodig hebt, dan kun je soms lang wachten en je heel gefrustreerd gaan voelen. Duidelijkheid is heel belangrijk. Door je wel uit te spreken zal die ander weten wat jij vindt en kan hij/zij hierop inspelen. Met onduidelijke signalen kom je niet ver en je kunt van je partner niet verlangen dat hij/zij die onduidelijke signalen van jou op zal pikken.

En vergeet niet: jij bent het waard om datgene wat je nodig hebt te vragen van de ander! En dat geldt natuurlijk ook in omgekeerde richting.

Metacommunicatie
Metacommunicatie betekent communiceren over het communiceren, dus praten over de manier waarop je praat. Metacommuniceren binnen een relatie is heel belangrijk om bedoelingen en verhoudingen duidelijk te krijgen en misverstanden te voorkomen.
"Zou je even de deur dicht willen doen?" klinkt al anders dan "Doe even die deur dicht, wil je."Degene die die tweede vorm gebruikt, heeft misschien helemaal niet door dat hij/zij op gebiedende wijs spreekt en dat de ontvangen dit niet prettig vindt. Pas als de ontvanger op een rustige manier (zonder aanvallend te zijn) aangeeft dat hij/zij het prettiger zou vinden om op een andere manier aagesproken te worden en daar ook suggesties voor geeft, zal de zender zich
kunnen aanpassen.
Iedereen spreekt op een andere manier.
Gespreken komen soms niet goed op gang omdat men vaak langs elkaar heen praat. Sommige mensen spreken vanuit hun gevoel, andere via beelden en weer anderen via hun denken. Als iemand die vanuit zijn gevoel praat een vraag krijgt, “Hoe zie jij dit?” is het moeilijker een antwoord te geven dan dat je hem zou vragen, “Hoe voel jij dit?”
Je moet dus ontdekken van waaruit je gesprekspartner spreekt. Het zou dus erg boeiend kunnen zijn dit samen uit te zoeken.

Je hoeft niet direct met zware onderwerpen te beginnen die op het moment spelen, maar je kan zelf wat kaartjes maken met diverse teksten om samen gesprekken te oefenen. Kaartjes met bijvoorbeeld: “Hoeveel belang hecht jij aan eerlijk zijn?” of “Wat vind jij belangrijk binnen een ouder/kind-relatie?” of “Wat vind jij jouw goede eigenschappen”. Je moet het niet zien als directe vragen aan de ander, maar onderwerpen waar ieder zijn mening of idee over mag hebben. Let ook op van waaruit de ander spreekt, zegt iemand, ik zie het zo, ik voel het zo of ik denk dat....
Stel elkaar vragen op verschillende manieren en vraag welke het prettigst voelen. Begin je de vraag bijvoorbeeld met waarom, zit er dan niet te veel aanval in de vraag en zou je hem ook anders kunnen stellen?

Genoeg onderwerpen en gesprekstof om op rustige momenten met elkaar te oefenen. Ga zoeken naar een andere manier van vragen of antwoorden als er een conflict situatie ontstaat. Dus praat over de manier waarop je met elkaar praat en vraag feedback. Vraag dus wat die ander vind van jouw manier van praten, jouw lichaamstaal, jouw reactie.
Respecteer de mening van de ander en probeer niet in de verdediging te schieten als je getriggerd wordt. Doe deze oefening zonder vooroordeel en vanuit onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en zie het als een leermoment voor allebei de gesprekspartners.

Geen opmerkingen: