woensdag 9 september 2009

Weekopdracht: "What is your passion"

Weekopdracht: "What is your passion?" ofwel "Wat is jouw passie?"
Het hebben van een passie, maakt je gelukkiger, gezonder en geeft je een langere levensverwachting. Ben jij dagelijks met je passie bezig? Of misschien ben je je passie door de drukte op het werk en de kinderen wel vergeten. En als je geen passie denkt te hebben, probeer dan te achterhalen wat die passie dan zou kunnen zijn. Iedereen heeft er één, maar soms is die passie nog niet ontdekt of op de achtergrond gekomen. Probeer deze week jouw passie te (her)vinden en doe er iets mee. Waarom is dit jouw passie? Wat brengt het jou? Wat geeft het jou voor gevoel? Misschien kom je er ook wel achter dat je echte diepste passie eigenlijk een hele andere is dan je dacht. Is winkelen echt een passie? Brengt je werk je nou echt zoveel plezier? Onderzoek je passie en je motivatie om een passie in stant te houden of juist niet.
Doel: erachter komen of dat waar je mee bezig bent ook echt is wat je wil. Wat wil je? Jij mag zelf kiezen.

Assignment of the week: What is your passion?
Having a passion, makes you happier, healthier and gives you a longer life expectancy. Are you involved in your passion on a dayly basis? Or maybe you forgot what your passion is because you're to busy dealing with work and the kids? And if you think you don't have a passion, try to think of what that passion could be. Everybody has one, but sometimes they didn't discover it yet or maybe it got swamped by other stuff. Try to find your passion and do something with it. Why is this your passion? How does it make you feel? What does it bring you? Maybe you will find out that your real passion is totally different from what you thought it was. Is shopping a true passion? Does your work give you really that much pleasure? Investigate your passion and motivation to maintain that passion or your motivation not to.
Goal: to find out if what you're doing is what you really want. What do you want? You decide.

Geen opmerkingen: